24. Edukativna muzejska akcija: (Pre)hrana

Hrvatsko muzejsko društvo

Sekcija za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju

poziva Vas na sudjelovanje u 24. edukativnoj muzejskoj akciji

povodom Međunarodnog dana muzeja pod nazivom

(PRE)HRANA
 od 18. travnja do 18. svibnja 2019. godine.

 

Prema Zakonu o hrani, ona je „svaka tvar ili proizvod prerađen, djelomično prerađen ili neprerađen, a namijenjen je konzumaciji ili se može opravdano očekivati da će ga ljudi konzumirati.“(Narodne novine 81/13, 14/14).
Nasuprot tome, ovogodišnja Edukativna muzejska akcija posvećena je kulturi prehrane kakva je nastajala i mijenjala se kroz stoljeća u cijelom svijetu, njezinoj vrijednosti i snazi, zdravstvenim i prehrambenim vrijednostima namirnica, ali i  društvenom i filozofskom kontekstu u kojem ona nastaje.
Hrana je oduvijek postojala kao osnovna potreba, čovjeku „na raspolaganju“ kao izvor energije, užitka, razlog okupljanja i druženja. Prehrana je sastavni dio raznih pučkih vjerovanja, običaja i obreda, a njezine vrste, pribavljanje, transport, pohrana i prerada dobar su prikaz vremena i društveno-kulturnog konteksta u kojem su stvoreni.

Prehrana nije samo pripremljeno i pojedeno jelo, ono je filozofija i navika, običaj i ponašanje, ona je najživlja slika onih prije nas, čija su jela ovisila o socijalnim prilikama, tradiciji, utjecajima doseljenika, modi i povijesnim trenucima. A mi ćemo na kraju još samo nadodati Hipokratove riječi: ‘Neka tvoja hrana bude tvoj lijek, a tvoj lijek neka bude tvoja hrana!’

Ovogodišnji partner Muzej grada Koprivnice organizirat će završnu svečanost povodom Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja.

Radujemo se vašem odazivu, uz želje za organizaciju i provedbu što uspješnijih muzejskih edukativnih programa, kojima ćemo obilježiti još jedan Međunarodni dan muzeja.

Razradu teme 24. Edukativne muzejske akcije preuzmite ovdje.

Vaš HMD