5. redovna Skupština Hrvatskog muzejskog društva

Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog muzejskog društva, sazivam

5. REDOVNU SKUPŠTINU HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA

 

Skupština će se održati u četvrtak, 19. ožujka 2015. godine

u 12:00 u Muzeju Mimara,

Zagreb, Rooseveltov trg 5.

 

Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 4. redovne Skupštine HMD-a 1.7.2014.

2. Usklađivanje Statuta HMD-a sa Zakonom o udrugama

3. Usklađivanje članske liste Društva sa Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja registra udruga

4. Obavijest o članstvu u  2014. godini

5. Obavijest o programskoj i financijskoj realizaciji programa u 2014. godini

6. Prijedlog zakona o muzejima

7. Razno

 

U prilogu:

AD1. Zapisnik s 4. redovne Skupštine HMD‐a

AD 2. Zakon o udrugama

AD 3. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga

AD 4. Obavijest o članstvu u 2014. godini

AD 6. HMD  Zakon o muzejima

AD 6. PRILOG 1 Nacrt prijedloga Zakona o muzejima-07 05  2014-MK

AD 6. PRILOG 2 Poziv HMD-a na razgovor o nacrtu zakona o muzejima 19_5_2014

AD 6. PRILOG 3a Poziv na javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o muzejima MK

AD 6. PRILOG 3b Javna rasprava o nacrtu prijedloga Zakona o muzejima MK PRILOZI

AD 6. PRILOG 4 Prijedlog zakona o muzejima PZE br. 791

AD 6. PRILOG 5 53 Sjednica Sabora Očitovanje Odbora

PREDSJEDNICA HMD‐a:

Milvana Arko‐Pijevac, muzejska savjetnica

7. ožujka 2015.

Poziv na 5. redovnu Skupštinu možete preuzeti ovdje