24. EMA Podsjetnik za prijavu sudjelovanja

Poštovane kolegice i kolege,

Podsjećamo Vas još jednom na prijavu za sudjelovanje u 24. Edukativnoj muzejskoj akciji povodom Međunarodnog dana muzeja.

Prema Zakonu o hrani, ona je „svaka tvar ili proizvod prerađen, djelomično prerađen ili neprerađen, a namijenjen je konzumaciji ili se može opravdano očekivati da će ga ljudi konzumirati.“(Narodne novine 81/13, 14/14).

Nasuprot tome, ovogodišnja Edukativna muzejska akcija posvećena je kulturi prehrane kakva je nastajala i mijenjala se kroz stoljeća u cijelom svijetu, njezinoj vrijednosti i snazi, zdravstvenim i prehrambenim vrijednostima namirnica, ali i društvenom i filozofskom kontekstu u kojem ona nastaje.

Hrana je oduvijek postojala kao osnovna potreba, čovjeku „na raspolaganju“ kao izvor energije, užitka, razlog okupljanja i druženja. Prehrana je sastavni dio raznih pučkih vjerovanja, običaja i obreda, a njezine vrste, pribavljanje, transport, pohrana i prerada dobar su prikaz vremena i društveno-kulturnog konteksta u kojem su stvoreni.

Prehrana nije samo pripremljeno i pojedeno jelo, ono je filozofija i navika, običaj i ponašanje, ona je najživlja slika onih prije nas, čija su jela ovisila o socijalnim prilikama, tradiciji, utjecajima doseljenika, modi i povijesnim trenucima. A mi ćemo na kraju još samo nadodati Hipokratove riječi: ‘Neka tvoja hrana bude tvoj lijek, a tvoj lijek neka bude tvoja hrana!’

Promišljajmo i učimo zajedno o hrani od 18. travnja 2019. godine, a nakon što „svaki lonac nađe svoj poklopac” proslavimo zzmajedno u subotu 18. svibnja 2019. godine u Koprivnici u Galeriji Mijo Kovačić na završnoj svečanosti koju organizira ovogodišnji domaćin Muzej grada Koprivnice.

Kao i svake godine za sve sudionike programa bit će otisnuta bogata programska knjižica s kuponima, plakati i prigodni dodatni materijali i darovi. Rok za prijavu Vaših programa je srijeda, 20. ožujka 2019. godine na e-mail adresu: ema24prehrana@gmail.com, a rok za plaćanje kotizacije je petak, 5. travnja 2019. godine. U prilogu Vam šaljemo obrazac prijave i izvješća. Za sva pitanja vezana uz 24. Edukativnu muzejsku akciju možete nas kontaktirati na e-mail: ema24prehrana@gmail.com ili broj telefona: 099 733 6025 (Maša Zamljačanec).

Podsjećamo Vas da je, prema pravilima Akcije, knjižica (po cijeni od 10 kn) važeća ulaznica za vrijeme trajanja Akcije i ona vlasniku knjižice (djeci, učenicima, studentima) omogućuje besplatan ulaz u sve ustanove koje sudjeluju u Akciji, kao i najavljene programe u sklopu Akcije. Također, pozivamo Vas da u svojim ustanovama obilježite Međunarodni dan muzeja dodatnim programima, vodstvima, radionicama, koncertima ili produženim radnim vremenom, a kao i do sada, svim posjetiteljima taj dan omogućite besplatan ulaz, bez obzira na njihovu dob ili kupnju knjižice EMA-e.

Želimo svim sudionicima 24. Edukativne muzejske akcije spretnu i kreativnu brigu o prehrani i naravno, dobar tek!

Obrazac za prijavu preuzmite ovdje.

Obrazac za izvještaj preuzmite ovdje.