3. redovna Skupština HMD-a

Poštovani članovi HMD-a,

obavještavamo Vas da će se 3. redovna Skupština Hrvatskog muzejskog društva održati u ponedjeljak 10. rujna u Muzeju Mimara s početkom u 12:00 sati.

Za Skupštinu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 2. redovne Skupštine HMD-a

2. Usvajanje Programskog i financijskog izvješća o radu za 2017.g.

2.1. Izvješće Nadzornog odbora za poslovanje u 2017.g.

3. Informacija o realizaciji programa HMD-a u 2018.g.

4. Prijedlog programa rada za 2019.g

5. Informacija o novim članovima HMD-a

6. Razno

Poziv na 3. redovnu Skupštinu Društva preuzmite ovdje.

Zapisnik 2. redovne Skupštine HMD-a održane 18. prosinca 2017. g. preuzmite ovdje.

Programsko  izvješće o radu za 2017.g. preuzmite ovdje.

Sažeti financijski izvještaj preuzmite ovdje.

Prijedlog programa za 2019. godinu preuzmite ovdje.

Vaš HMD