Podsjetnik: Natječaj za Godišnje nagrade HMD-a za 2017. godinu otvoren je do 30. svibnja

Na temelju Statuta i članka 5. Pravilnika o nagradama Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatsko muzejsko društvo  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA
ZA 2017. GODINU

1. Hrvatsko muzejsko društvo za izuzetna ostvarenja u muzejskoj struci dodjeljuje Nagradu za životno djelo Hrvatskog muzejskog društva   i Godišnju nagradu Hrvatskog muzejskog društva.

2. Godišnja nagrada HMD-a  može se dodijeliti stručnom muzejskom osoblju: pojedincima i grupama te muzejima, galerijama i zbirkama unutar ustanova i drugih pravnih osoba. Godišnja nagrada HMD-a dodjeljuje se za objavljena, izložena  ili na drugi način javno prezentirana ostvarenja muzejske struke u protekloj  kalendarskoj godini  u sljedećim kategorijama:

  • Za realiziranu  izložbu
  • Za realizirani stalni postav
  • Za realizirani izdavački projekt
  • Za provedenu restauraciju muzejske građe
  • Za provedeni istraživački rad koji je rezultirao izložbom ili stručnom publikacijom
  • Za realizirani dokumentacijsko informacijski program
  • Za realizirani pedagoško edukacijski program
  • Za realizirani marketinško propagandni program
  • Za međumuzejsku suradnju

3. Nagrada za životno djelo Hrvatskog muzejskog društva dodjeljuje se pojedincima za izuzetan i trajan doprinos muzejskoj struci. Nagrada za životno djelo može se dodijeliti samo jedanput. Nagrade HMD dodjeljuju se državljanima Hrvatske; izuzetno se mogu dodijeliti i  stranim državljanima ako su svojim djelovanjem značajno doprinijeli promicanju muzejske struke u Hrvatskoj.

4. Prijedlog za dodjelu Nagrada Hrvatskog muzejskog društva mogu podnijeti građani, udruge građana, gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe.

5. Prijedlog za dodjelu Nagrada Hrvatskog muzejskog društva mora sadržavati:

-  ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv i sjedište pravne osobe

-  naziv nagrade iz članka 1. Pravilnika za koju se predlaže dodjela

-  kategoriju za prijedlog godišnje  nagrade

-  detaljno obrazloženje prijedloga i jasno istaknut prijedlog nagrade (opis, cilj projekta,

   doprinos muzejskoj struci)

- raspoloživu dokumentaciju.

Prijedlog dodjele nagrade obvezno dostaviti i u digitalnom obliku (word format, na CD-romu).

6. Rok za podnošenje prijedloga je 30 dana od dana objave natječaja.

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

7. Prijedlozi se podnose u zatvorenoj omotnici s napomenom: “PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADA HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA  – NE OTVARAJ”
Ocjenjivačkom sudu za dodjelu nagrada HMD
Hrvatsko muzejsko društvo
Rooseveltov trg 5, pp 241                                                                               

10000 Zagreb
8. Nagrade se uručuju dobitnicima na prigodnoj svečanosti koju organizira HMD.

Javni poziv na Natječaj preuzmite ovdje.

Pravilnik o Godišnjim nagradama i Nagradi za životno djelo HMD-a preuzmite ovdje.