Poziv na 9. redovnu Skupštinu HMD-a

 

Poziv na redovnu Skupštinu  Hrvatskog muzejskog društva

Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog muzejskog društva, sazivam

 

9. REDOVNU SKUPŠTINU  HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA

Skupština će se održati

 u ponedjeljak, 9.  svibnja 2016. godine u 12:00  sati

u Muzeju Mimara, Zagreb, Rooseveltov trg 5.

 

 

 

  • Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:
  1. Usvajanje zapisnika s 8. Skupštine HMD-a,  20.11.2015.
  2. Izvješće Nadzornog odbora za 2015.g.
  3. Usvajanje programskog i financijskog izvješća za 2015.g.
  4. Predlaganje člana HMD-a za člana Hrvatskog muzejskog vijeća
  5. Nadopuna Statuta HMD-a (kvorum i imenovanje likvidatora)
  6. Odobrena sredstva za programsku djelatnost u  2016.g.
  7. Razno

 

 

  • Napomena:

Na mrežnim stranicama Ministarstva kulture objavljen je Javni poziv za predlaganje predsjednika i članova Hrvatskog muzejskog vijeća. Sukladno uvjetima Poziva molimo vas da do 1.svibnja 2016.g. na e-mail hmd@hrmud.hr dostavite prijedloge osoba za člana  Hrvatskog muzejskog vijeća s kratkim obrazloženjem i biografijom.

  • Ostali materijali za Sjednicu bit će dostavljeni do  25.4.2016.g.

 

 

 

PREDSJEDNICA

HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA:

Milvana Arko-Pijevac, muzejska savjetnica

 

Poziv na 9. redovnu Skupštinu Hrvatskog muzejskog društva preuzmite ovdje