Prijedlog dopuna i izmjena ZOM-a

Poštovani članovi,

donosimo Vam  prijedlog dopuna i izmjena  Nacrta  ZOM -a 2017. koje će HMD prijaviti na e- savjetovanju Ministarstva kulture.

Pozivamo sve članove da se prijave na e- savjetovanje i iskažu svoje mišljenje. Ukoliko se slažete sa prijedlogom HMD-a možete se prijaviti i ostaviti samo opći komentar u kojem izražavate slaganje sa HMD-ovim prijedlozima.

Zadnji dan e- savjetovanja je 14. prosinac 2017. godine.

 Prijedlog dopuna i izmjena Nacrta ZOM-a preuzmite ovdje.

Još jednom zahvaljujemo kolegama na dostavljenim komentarima.

Članovi radne skupine  HMD-a za prijedlog dopuna i izmjena  Nacrta  ZOM -a 2017. uvažavajući prispjele komentare članova, vodili su se ICOM-ovim referencama

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/professions/frame_of_reference_2008.pdf) za zvanja u hrvatskim muzejima prema te statistici zvanja  koje je izradio MDC (http://www.mdc.hr/hr/muzeji/muzejska-statistika/statistika-hrvatskih-muzeja/). Preporučene su  izmjene ili dopune članaka s minimalnim intervencijama u cilju mogućeg prihvaćanja.