IZBORNA SKUPŠTINA HMD-a, 11.-13.04.2022.

ON-LINE IZBORNA SKUPŠTINA HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA 2022.
11. do 13. travnja 2022. godine
POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA IZBOR U TIJELA
HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA U MANDATNOM RAZDOBLJU 2022.-2026.

Redovnim članovima Hrvatskog muzejskog društva,

u skladu s preporukom Gradskog ureda za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Grada Zagreba, Sektora za udruge i zaklade, o ponavljanju Izborne Skupštine HMD radi upisa promjena u Registar udruga RH, Izvršni odbor Hrvatskog muzejskog društva temeljem Odluke donesene na 3. sjednici, održanoj 08. ožujka 2022. i odredbi Statuta HMD-a Čl. 28., objavljuje Poziv za isticanje kandidatura za izbor u tijela Hrvatskog muzejskog društva u mandatnom razdoblju 2022.-2026.:

1. Predsjednik/predsjednica
2. Izvršni odbor (6 članova)
3. Nadzorni odbor (3 člana)
4. Etičko povjerenstvo (3 člana)
5. Ocjenjivački sud za dodjelu nagrada HMD-a ( 5 članova)
6. Tajnik/ tajnica

Kandidati su obavezni priložiti:
Ad.1. Biografiju i prijedlog programa rada za mandatno razdoblje
Ad.2., 3., 4., 5., 6. Biografiju

Prijedloge kandidatura dostaviti u elektroničkom obliku na adresu elektronske pošte tajnice Hrvatskog muzejskog društva: tajnica@hrmud.hr do 26.03.2022. godine. u 18:00 sati. Zaprimanje svake kandidature bit će potvrđeno.
Preporuka je Izvršnog odbora da se za članove Ocjenjivačkog suda razmatraju kandidati u višim muzejskim zvanjima.
Nepotpune kandidature neće se razmatrati.

Izborna skupština HMD-a održat će se od 11. do 13. travnja putem online obrasca Google form. Pravo glasanja na izbornoj skupštini imat će samo redovni članovi HMD-a koji redovno podmiruju svoje obveze prema Društvu, točnije imaju podmirene članarine za 2021. i/ ili 2022. godinu. Redovni članovi zaprimiti će na svoje adrese elektroničke pošte poveznicu za glasanje te upute o ispunjavanju iste.

Poziv za isticanje kandidature preuzmite ovdje.

Vaš HMD