Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada HMD-a za 2016. godinu

Na temelju Statuta i članka 5. Pravilnika o nagradama Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatsko muzejsko društvo  raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA
ZA 2016. GODINU

1. Hrvatsko muzejsko društvo za izuzetna ostvarenja u muzejskoj struci dodjeljuje Nagradu za životno djelo Hrvatskog muzejskog društva   i Godišnju nagradu Hrvatskog muzejskog društva.

 

2. Godišnja nagrada HMD-a  može se dodijeliti stručnom muzejskom osoblju: pojedincima i grupama te muzejima, galerijama i zbirkama unutar ustanova i drugih pravnih osoba. Godišnja nagrada HMD-a dodjeljuje se za objavljena, izložena  ili na drugi način javno prezentirana ostvarenja muzejske struke u protekloj  kalendarskoj godini  u sljedećim kategorijama:

  • Za realiziranu  izložbu
  • Za realizirani stalni postav
  • Za realizirani izdavački projekt
  • Za provedenu restauraciju muzejske građe
  • Za provedeni istraživački rad koji je rezultirao izložbom ili stručnom publikacijom
  • Za realizirani dokumentacijsko informacijski program
  • Za realizirani pedagoško edukacijski program
  • Za realizirani marketinško propagandni program
  • Za međumuzejsku suradnju

 

3. Nagrada za životno djelo Hrvatskog muzejskog društva dodjeljuje se pojedincima za izuzetan i trajan doprinos muzejskoj struci. Nagrada za životno djelo može se dodijeliti samo jedanput. Nagrade HMD dodjeljuju se državljanima Hrvatske; izuzetno se mogu dodijeliti i  stranim državljanima ako su svojim djelovanjem značajno doprinijeli promicanju muzejske struke u Hrvatskoj.

 

4. Prijedlog za dodjelu Nagrada Hrvatskog muzejskog društva mogu podnijeti građani, udruge građana, gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe.

 

5. Prijedlog za dodjelu Nagrada Hrvatskog muzejskog društva mora sadržavati:

-  ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv i sjedište pravne osobe

-  naziv nagrade iz članka 1. Pravilnika za koju se predlaže dodjela

-  kategoriju za prijedlog godišnje  nagrade

-  detaljno obrazloženje prijedloga i jasno istaknut prijedlog nagrade (opis, cilj projekta,

doprinos muzejskoj struci)

- raspoloživu dokumentaciju.

Prijedlog dodjele nagrade obvezno dostaviti i u digitalnom obliku (word format, na CD-romu).

 

6. Rok za podnošenje prijedloga je 30 dana od dana objave natječaja.

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

 

7. Prijedlozi se podnose u zatvorenoj omotnici s napomenom: “PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADA HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA  – NE OTVARAJ”
Ocjenjivačkom sudu za dodjelu nagrada HMD
Hrvatsko muzejsko društvo
Rooseveltov trg 5, pp 241                                                                                                                                 

10000 Zagreb

 
8. Nagrade se uručuju dobitnicima na prigodnoj svečanosti koju organizira HMD.

Tekst poziva možete u cijelosti preuzeti ovdje.