Korisni linkovi

Muzejski portali

Muzejska društva

Ostala društva

Baštinski portali i projekti

Knjižnice, arhivi

Muzejska profesija

Korisni linkovi vezani za konzervaciju umjetninaDOGAĐAJ U NAJAVI:
9. suseti Sekcije restauratora i preparatora HMD-a
24.5.2017
Rijeka