PODSJETNIK: Rok za podnošenje prijedloga za nagrade HMD-a istječe 08. lipnja 2021.

PODSJETNIK: ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

I NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO ISTJEČE 08. LIPNJA 2021. U PONOĆ

 

Na temelju Statuta i članka 5. Pravilnika o nagradama Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatsko muzejsko društvo  raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA
ZA 2020. GODINU

 1. Hrvatsko muzejsko društvo za izuzetna ostvarenja u muzejskoj struci dodjeljuje Nagradu za životno djelo Hrvatskog muzejskog društva i Godišnju nagradu Hrvatskog muzejskog društva.
 2. Godišnja nagrada HMD-a  može se dodijeliti stručnom muzejskom osoblju: pojedincima i grupama te muzejima, galerijama i zbirkama unutar ustanova i drugih pravnih osoba. Godišnja nagrada HMD-a dodjeljuje se za objavljena, izložena ili na drugi način javno prezentirana ostvarenja muzejske struke u protekloj kalendarskoj godini u sljedećim kategorijama:
 • Za realiziranu izložbu (I.)
 • Za realizirani stalni postav (II.)
 • Za realizirani izdavački projekt (III.)
 • Za provedenu restauraciju muzejske građe (IV.)
 • Za provedeni istraživački rad koji je rezultirao izložbom (V.A.)
 • Za provedeni istraživački rad koji je rezultirao stručnom publikacijom (V.B.)
 • Za realizirani dokumentacijsko informacijski program (VI.)
 • Za realizirani pedagoško edukacijski program (VII.)
 • Za realizirani marketinško propagandni program (VIII.)
 • Za međumuzejsku suradnju (IX.)
 1. Nagrada za životno djelo Hrvatskog muzejskog društva dodjeljuje se pojedincima za izuzetan i trajan doprinos muzejskoj struci. Nagrada za životno djelo može se dodijeliti samo jedanput. Nagrade HMD dodjeljuju se državljanima Hrvatske; izuzetno se mogu dodijeliti i  stranim državljanima ako su svojim djelovanjem značajno doprinijeli promicanju muzejske struke u Hrvatskoj.
 2. Prijedlog za dodjelu Nagrada Hrvatskog muzejskog društva mogu podnijeti građani, udruge građana, gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe.
 3. Prijedlog za dodjelu Nagrada Hrvatskog muzejskog društva mora sadržavati:

–  ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv i sjedište pravne osobe

–  naziv nagrade iz članka 1. Pravilnika za koju se predlaže dodjela

–  kategoriju za prijedlog godišnje nagrade

–  detaljno obrazloženje prijedloga i jasno istaknut prijedlog nagrade (opis, cilj projekta,

doprinos muzejskoj struci)

– raspoloživu dokumentaciju.

Uz prijedlog obavezno je ispuniti Prijavni obrazac. Prijavni obrazac sastavni je dio obavezne dokumentacije i bez istog prijedlog se ne smatra potpunim.

Prijedlog dodjele nagrade obvezno dostaviti u word formatu.

 1. Rok za podnošenje prijedloga je 30 dana od dana objave natječaja.

Rok za podnošenje ovogodišnjih prijedloga ističe 08. lipnja 2021. g. u ponoć.

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

 1. Prijedlozi se podnose putem elektroničke pošte na adresu tajnice Društva: tajnica@hrmud.hr

Po primitku prijedloga dobiti ćete povratnu potvrdu o zaprimanju u roku od 48 sati.

Kandidate koji uđu u uži izbor pojedinih kategorija po potrebi ćemo kontaktirati za dostavu dodatne dokumentacije.

 1. Nagrade se uručuju dobitnicima na prigodnoj svečanosti koju organizira HMD.

 

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.