POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA IZBOR U TIJELA HMD-a U MANDATNOM RAZDOBLJU 2016.-2020.

POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA IZBOR U TIJELA

HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA U MANDATNOM RAZDOBLJU 2016.-2020.

 

Redovnim članovima Hrvatskog muzejskog društva

Izvršni odbor Hrvatskog muzejskog društva temeljem Odluke s  15 Sjednice IO HMD, održane 6.9. 2016. i odredbi Statuta HMD-a Čl. 28., objavljuje Poziv za isticanje kandidatura za izbor u tijela Hrvatskog muzejskog društva u mandatnom razdoblju 2016.-2020.

  1. Predsjednik/predsjednica
  2. Izvršni odbor (6 članova)
  3. Nadzorni odbor (3 člana)
  4. Etičko povjerenstvo (3 člana)
  5. Ocjenjivački sud za dodjelu nagrada HMD-a ( 5 članova)

 

Uz kandidaturu priložiti:

Ad.1. biografiju i prijedlog programa rada za mandatno razdoblje

Ad.2.,3.,4.,5. biografiju

 

Prijedloge kandidatura dostaviti u elektroničkom obliku (cd) adresu Hrvatskog muzejskog društva, Rooseveltov trg 5, 10000 Zagreb, p.p. 241 ili na e-mail hmd@hrmud.hr

do 11.10. 2016. godine.

 

Poziv za isticanje kandidature preuzmite ovdje