Poziv za isticanjem kandidature za tajnicu/tajnika HMD-a

POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA IZBOR TAJNIKA/ TAJNICE

HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA U MANDATNOM RAZDOBLJU 2021.-2024.

 

Redovnim članovima Hrvatskog muzejskog društva

Izvršni odbor Hrvatskog muzejskog društva temeljem Odluke donesene na 9. sjednici, održanoj 17. rujna 2020., a u skladu sa Statutom Društva objavljuje Poziv za isticanje kandidatura za izbor tajnice/ tajnika Hrvatskog muzejskog društva u mandatnom razdoblju 2021.-2024. 

Kandidati su obavezni priložiti biografiju.

Prijedloge kandidatura dostaviti u elektroničkom obliku na adresu elektronske pošte tajnice Hrvatskog muzejskog društva: tajnica@hrmud.hr

do 05.10.2020. godine. u 18:00 sati.

 

Nepotpune kandidature neće se razmatrati.

 

Poziv za isticanje kandidature preuzmite ovdje.