Rezultati online Izborne skupštine HMD-a

U skladu sa Statutom 11. travnja sazvana je online Izborna Skupština Hrvatskog muzejskog društva za izbor kandidata u radna tijela HMD-a za mandatno razdoblje 2022. – 2026. Odlukom Izvršnog odbora glasanje je bilo omogućeno svim redovnim članovima Društva, koji su podmirili svoje obaveze prema Društvu za 2021. i/ili 2022. godinu. Glasanje se odvijalo putem obrazaca Googlovog servisa, o čemu su članovi također obavješteni putem mrežnih stranica Društva te elektroničkom poštom. Svim redovnim članovima Društva s valjanim e-mail adresama 11. travnja dostavljen je glasački listić, a glasanje je ostalo otvoreno do 13. travnja u 23:59.

Osnovom ranije pristiglih prijedloga za kandidaturu birali su se kandidati za upravna tijela HMD-a kako slijedi:
• Kandidati za predsjednika/icu
• Kandidati za tajnika/icu
• Kandidati za Izvršni odbor (6 članova)
• Kandidati za Etičko povjerenstvo (3 člana)
• Kandidati za Nadzorni odbor (3 člana)
• Kandidati za Ocjenjivački sud za Nagrade HMD (5 članova)

Nakon završenog online glasanja te automatske analize dospjelih glasova objavljeni su sljedeći rezultati:

Predsjednica
mr.sc. Vlasta Krklec, dipl.inž. geologije, muzejska savjetnica

Tajnica
Sunčica Drempetić, dipl. arheologinja i prof. engleskog jezika, kustosica

Članovi Izvršnog odbor HMD-a
1. Milvana Arko-Pijevac, dipl.ing. biologije, muzejska savjetnica (Prirodoslovni muzej Rijeka)
2. Renata Brezinščak, dipl.ing. geologije, muzejska pedagoginja savjetnica (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb)
3. Nikolina Hrust, dipl. povjesničarka umjetnosti i prof. češkog jezika i književnosti, dokumentaristica (Umjetnički paviljon, Zagreb)
4. Željka Miklošević, dipl. povjesničarka umjetnosti i prof. engleskog jezika i književnosti (Filozofski fakultet u Zagrebu)
5. Mirta Pavić, viša konzervatorica-restauratorica (Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb)
6. Davor Špoljar, dipl. arheolog, kustos (Muzej grada Pregrade)

Članovi Nadzornog odbora
1. Draženka Jalšić-Ernečić, dipl. povjesničarka umjetnosti, viša kustosica (Muzej grada Koprivnice)
2. Slađana Latinović, dipl. arheologinja, viša restauratorica (Arheološki muzej u Zagrebu)
3. Jasminka Najcer Sabljar, prof. povijesti i povijesti umjetnosti (Umjetnička akademija Osijek)

Članovi Ocjenjivačkog suda
1. Dora Bošković, dipl. povjesničarka, muzejska savjetnica (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, u mirovini)
2. Damir Doračić, dipl. arheolog, konzervator-restaurator savjetnik (Arheološki muzej u Zagrebu)
3. Jelena Roboz, dipl. povjesničarka i povjesničarka umjetnosti, viša muzejska pedagoginja (Hrvatski
povijesni muzej)

4. Vesna Meštrić, dipl. arheologinja i povjesničarka umjetnosti, viša kustosica (Muzej suvremene umjetnosti Zagreb)
5. Lidija Nikočević, dipl. etnologinja, muzejska savjetnica (Etnografski muzej Istre)

Članovi Etičkog povjerenstva
1. Dunja Majnarić-Radošević, dipl. etnologinja, prof. talijanskog i engleskog jezika, muzejska savjetnica (HT muzej, u mirovini)
2. Snježana Pintarić, dipl. povjesničarka umjetnosti i prof. njemačkog jezika i književnosti, muzejska savjetnica (Muzej suvremene umjetnosti Zagreb)
3. Pavica Vilać, dipl. povjesničarka umjetnosti, viša kustosica (Dubrovački muzeji, u mirovini)

Rezultate online Izborne skupštine preuzmite ovdje,

Prijedlog zapisnika online Izborne skupštine preuzmite ovdje.

Rok za podnošenje prigovora na objavljene rezultate je osam dana od dana objave. Prigovori se podnose u pisanom obliku putem elektroničke pošte na adresu hmd@hrmud.hr