Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada HMD-a za 2022. godinu

Na temelju Statuta i članka 5. Pravilnika o nagradama Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatsko muzejsko društvo raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA
ZA 2022. GODINU

 

1. Hrvatsko muzejsko društvo za izuzetna ostvarenja u muzejskoj struci dodjeljuje Nagradu za životno djelo Hrvatskog muzejskog društva i Godišnju nagradu Hrvatskog muzejskog društva.

2. Godišnja nagrada HMD-a može se dodijeliti stručnom muzejskom osoblju: pojedincima i grupama te muzejima, galerijama i zbirkama unutar ustanova i drugih pravnih osoba. Godišnja nagrada HMD-a dodjeljuje se za objavljena, izložena ili na drugi način javno prezentirana ostvarenja muzejske struke u protekloj kalendarskoj godini u sljedećim kategorijama:

• Za realiziranu izložbu (I.)
• Za realizirani stalni postav (II.)
• Za realizirani izdavački projekt (III.)
• Za provedenu restauraciju muzejske građe (IV.)
• Za provedeni istraživački rad koji je rezultirao izložbom (V.A.)
• Za provedeni istraživački rad koji je rezultirao stručnom publikacijom (V.B.)
• Za realizirani dokumentacijsko informacijski program (VI.)
• Za realizirani pedagoško edukacijski program (VII.)
• Za realizirani marketinško propagandni program (VIII.)
• Za međumuzejsku suradnju (IX.)

3. Nagrada za životno djelo Hrvatskog muzejskog društva dodjeljuje se pojedincima za izuzetan i trajan doprinos muzejskoj struci. Nagrada za životno djelo može se dodijeliti samo jedanput. Nagrade HMD dodjeljuju se državljanima Hrvatske; izuzetno se mogu dodijeliti i stranim državljanima ako su svojim djelovanjem značajno doprinijeli promicanju muzejske struke u Hrvatskoj.

4. Prijedlog za dodjelu Nagrada Hrvatskog muzejskog društva mogu podnijeti građani, udruge građana, gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe.

5. Prijedlog za dodjelu Nagrada Hrvatskog muzejskog društva mora sadržavati:
– ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv i sjedište pravne osobe
– naziv nagrade iz članka 1. Pravilnika za koju se predlaže dodjela
– kategoriju za prijedlog godišnje nagrade
– detaljno obrazloženje prijedloga i jasno istaknut prijedlog nagrade (opis, cilj projekta,
doprinos muzejskoj struci)
– raspoloživu dokumentaciju.

Uz prijedlog obavezno je ispuniti Prijavni obrazac iz priloga. Prijavni obrazac sastavni je dio obavezne dokumentacije i bez istog prijedlog se ne smatra potpunim.

Prijedlog dodjele nagrade obvezno dostaviti u word formatu na CD/DVD-u ili USB-u.

6. Rok za podnošenje prijedloga je 30 dana od dana objave natječaja.
Rok za podnošenje ovogodišnjih prijedloga ističe u petak, 05. svibnja 2023. g. u ponoć.
Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

7. Prijedlozi se podnose isključivo putem pošte na adresu:

Hrvatsko muzejsko društvo
Rooseveltov trg 5
10 000 Zagreb
P.P. 241

* Molimo zagrebačke kolege da nipošto ne dostavljaju prijedloge na sjedište Društva u Muzej Mimara osobno, jer je isti zatvoren zbog oštećenja.

Kandidate koji uđu u uži izbor pojedinih kategorija po potrebi ćemo kontaktirati za dostavu dodatne dokumentacije.

8. Nagrade se uručuju dobitnicima na prigodnoj svečanosti koju organizira HMD.

 

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.

Pravilnik o Nagradama Hrvatskog muzejskog društva preuzmite ovdje.