Održan je jubilarni 20. Seminar AKM

Održan je jubilarni 20. Seminar arhivi, knjižnice, muzeji u Poreču, Hotel Valamar Diamant od 23. do 26. studenog 2016. godine.

  • Na Seminaru je sudjelovalo više od 120 sudionika iz Hrvatske, Slovenije, Austrije i SAD-a uz prezentacije i izmjenu iskustava na  teorijskim postavkama, razinama opisa, istraživanja, standarada, smjernica, dobrim praksama, projektima i  programima.

 

  • Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture proizišao je iz ideje o nužnosti otvaranja suradnje arhiva, knjižnica i muzeja kako bi korisnik mogao dobiti što potpuniji, točniji i kompetentniji  odgovor na svoj upit jedinstvenim, koherentnim pristupom različitim izvorima  podataka.   Cilj seminara je istražiti teorijske pretpostavke unutar kojih je moguće smjestiti  takvo razmišljanje, upoznati se sa suvremenom informacijskom infrastrukturom kao podlogom za njegovo provođenje te na konkretnim situacijama stvaranja informacija u arhivima, knjižnicama i muzejima ispitati razine moguće suradnje.

 

  • Posljednji dan Seminara organiziran je stručni izlet u Civico Museo Sartorio u Trstu gdje su sudionici Seminara razgledom Vile Sartorio bili upoznati s njezinom bogatom povješću i načinom prikupljanja, čuvanja i izlaganja zbirki i izložaka. Kao posebnost izdvajamo kolekciju Tiepolovih crteža koji se mogu ubrojiti u najvažnije u grafičkom korpusu venecijanskog slikarstva osamnaestog stoljeća.

 

  • Ove je godine glavni organizator Seminara Hrvatsko muzejsko društvo  u suradnji s Hrvatskim knjižničarskim društvom, Hrvatskim arhivističkim društvom, Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, Hrvatskim državnim arhivom, Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskim fakultetom Sveučilišta J. J. Strossmayera, Osijek i Odsjekom za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru.

 

  • Program održanog Seminara pogledajte na http://akm.hkdrustvo.hr/