Predstavljanje knjige iz područja primarne zaštite pokretne kulturne baštine: „Stručni vodič za preventivnu zaštitu pokretne baštine od potresa“, u izdanju IIC- Hrvatske grupe i Hrvatskog muzejskog društva.

U ponedjeljak, 16. listopada u 13 sati u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu predstavljen je „Stručni vodič za preventivnu zaštitu pokretne baštine od potresa“ u suizdanju dvije stručne udruge: Međunarodnog instituta za restauriranje povijesnih i umjetničkih djela IIC-Hrvatske grupe (regionalna grupa International Institute for Conservation Of Historic and Artistic Works) i Sekcije konzervatora-restauratora Hrvatskog muzejskog društva.
Izdavanje knjige omogućio je Grad Zagreb te donatori: Društvo prijatelja dubrovačke starine, Studio M, New England Friends of Croatia (NEFC, USA), The International Trust for Croatian Monuments (GB, uz posebnu zahvalu Jadranki Lady Beresford-Peirse) i Crescat d.o.o.

Knjigu su predstavile predsjednice udruga Žana Matulić Bilač i Vlasta Krklec, recenzent dr. sc. Denis Vokić, urednice mr. art Mirta Pavić i Slađana Latinović i predstavnik Grada Zagreba mr. sc. Veljko Mihalić, a uz kratki uvodni govor, brojnu publiku je pozdravila v.d. ravnateljice MSU Vesna Meštrić.
Inicijatorice i glavne urednice su Mirta Pavić i Slađana Latinović, a autori tekstova su, uz Jerryja Podanyja (autora knjige o problematici When Galleries Shake: Earthquake Damage Mitigation for Museum Collections), hrvatski stručnjaci s gotovo svih područja zaštite pokretne kulturne baštine: Goran Nikšić, Žana Matulić Bilač, Slađana Latinović, Neven Peko, Ana Dumbović, Petra Kursar, Jasminka Podgorski, Duje Ordulj, Siniša Bizjak, Šime Perović, Miona Miliša, Valentina Ljubić Tobisch, Marina Gregl, Ivana Drmić, Kristina Matković, Emina Balić, Lana Linda Fisković, Martina Ožanić, Damir Doračić, Saša Tkalec, Jasna Širec i Davorka Maračić.
Autori poglavlja su iskustva stečena nakon potresa 2020. i 2021. godini te svoja zapažanja i zaključke sintetizirali i predstavili kao primjenjive upute za sadašnje i buduće postupanje, a knjigu su recenzirali konzervatori-restauratori i stručnjaci s područja preventivne konzervacije s iskustvom rada na potresnim i ratnim štetama Ksenija Škarić i Denis Vokić, uz zanimljivu i dinamičnu likovnu opremu Ivana Tudeka.
Vodič je osmišljen kao stručni doprinos na području čuvanja i zaštite pokretne baštine u rizičnim okolnostima, s fokusom na preventivnu zaštitu u svrhu umanjenja štete od mogućih potresa. Vjerujemo da će upute i smjernice dostupne i objedinjene u knjizi pomoći u brizi o baštini ne samo stručnjacima i voditeljima muzejskih, umjetničkih i sakralnih zbirki nego i svima koji se takvim radom bave izvan institucija.
Nakon Zagreba, knjiga će, u cilju podizanja svijesti o nužnosti procjene povišenih rizika i preventivnog djelovanja u očuvanju pokretne kulturne baštine do kraja studenog biti predstavljena u Splitu, Rijeci i Dubrovniku, a zatim će biti dostupna u digitalnom obliku.

Primjerci knjige će, osim autorima i zainteresiranim članovima udruga, biti bez naknade ustupljeni institucijama koje djeluju u području zaštite baštine diljem Hrvatske te pojedincima iz privatnog i javnog sektora koji mogu i žele utjecati na podizanje svijesti o posljedicama utjecaja potresa na pokretnu kulturnu baštinu te nužnosti procjene i upravljanja rizicima u kulturnoj baštini.

http://www.msu.hr/dogadanja/predstavljanje-knjige-strucni-vodic-za-preventivnu-zastitu-pokretne-bastine-od-potresa/1283.html