Godišnje nagrade HMD-a za 2020. godinu i Nagrada za životno djelo

Na temelju Statuta i članka 5. Pravilnika o nagradama Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatsko muzejsko društvo  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA
ZA 2020. GODINU
 

 1. Hrvatsko muzejsko društvo za izuzetna ostvarenja u muzejskoj struci dodjeljuje Nagradu za životno djelo Hrvatskog muzejskog društva i Godišnju nagradu Hrvatskog muzejskog društva.
 2. Godišnja nagrada HMD-a  može se dodijeliti stručnom muzejskom osoblju: pojedincima i grupama te muzejima, galerijama i zbirkama unutar ustanova i drugih pravnih osoba. Godišnja nagrada HMD-a dodjeljuje se za objavljena, izložena ili na drugi način javno prezentirana ostvarenja muzejske struke u protekloj kalendarskoj godini u sljedećim kategorijama:
 • Za realiziranu izložbu (I.)
 • Za realizirani stalni postav (II.)
 • Za realizirani izdavački projekt (III.)
 • Za provedenu restauraciju muzejske građe (IV.)
 • Za provedeni istraživački rad koji je rezultirao izložbom (V.A.)
 • Za provedeni istraživački rad koji je rezultirao stručnom publikacijom (V.B.)
 • Za realizirani dokumentacijsko informacijski program (VI.)
 • Za realizirani pedagoško edukacijski program (VII.)
 • Za realizirani marketinško propagandni program (VIII.)
 • Za međumuzejsku suradnju (IX.)
 1. Nagrada za životno djelo Hrvatskog muzejskog društva dodjeljuje se pojedincima za izuzetan i trajan doprinos muzejskoj struci. Nagrada za životno djelo može se dodijeliti samo jedanput. Nagrade HMD dodjeljuju se državljanima Hrvatske; izuzetno se mogu dodijeliti i  stranim državljanima ako su svojim djelovanjem značajno doprinijeli promicanju muzejske struke u Hrvatskoj.
 2. Prijedlog za dodjelu Nagrada Hrvatskog muzejskog društva mogu podnijeti građani, udruge građana, gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe.
 3. Prijedlog za dodjelu Nagrada Hrvatskog muzejskog društva mora sadržavati:

–  ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv i sjedište pravne osobe

–  naziv nagrade iz članka 1. Pravilnika za koju se predlaže dodjela

–  kategoriju za prijedlog godišnje nagrade

–  detaljno obrazloženje prijedloga i jasno istaknut prijedlog nagrade (opis, cilj projekta,  doprinos muzejskoj struci)

– raspoloživu dokumentaciju.

Uz prijedlog obavezno je ispuniti Prijavni obrazac iz priloga. Prijavni obrazac sastavni je dio obavezne dokumentacije i bez istog prijedlog se ne smatra potpunim.

Prijedlog dodjele nagrade obvezno dostaviti u word formatu.

 1. Rok za podnošenje prijedloga je 30 dana od dana objave natječaja.

Rok za podnošenje ovogodišnjih prijedloga ističe 08. lipnja 2021. g. u ponoć.

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

 1. Prijedlozi se podnose putem elektroničke pošte na adresu tajnice Društva: tajnica@hrmud.hr

Po primitku prijedloga dobiti ćete povratnu potvrdu o zaprimanju u roku od 48 sati.

Kandidate koji uđu u uži izbor pojedinih kategorija po potrebi ćemo kontaktirati za dostavu dodatne dokumentacije.

 1. Nagrade se uručuju dobitnicima na prigodnoj svečanosti koju organizira HMD.

Poziv za dostavu prijedloga za Godišnje nagrade HMD-a za ostvarenja u 2020. godini i Nagrade za životno djelo preuzmite ovdje.

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.

Pravilnik o nagradama HMD-a preuzmite ovdje.