Javni natječaj za podnošenje prijedloga za Godišnje nagrade HMD-a

Na temelju Statuta i članka 5. Pravilnika o nagradama Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatsko muzejsko društvo  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA
ZA 2019. GODINU

1. Hrvatsko muzejsko društvo za izuzetna ostvarenja u muzejskoj struci dodjeljuje Nagradu za životno djelo Hrvatskog muzejskog društva  i Godišnju nagradu Hrvatskog muzejskog društva.

2. Godišnja nagrada HMD-a  može se dodijeliti stručnom muzejskom osoblju: pojedincima i grupama te muzejima, galerijama i zbirkama unutar ustanova i drugih pravnih osoba. Godišnja nagrada HMD-a dodjeljuje se za objavljena, izložena ili na drugi način javno prezentirana ostvarenja muzejske struke u protekloj kalendarskoj godini u sljedećim kategorijama:

  • Za realiziranu izložbu (I.)
  • Za realizirani stalni postav (II.)
  • Za realizirani izdavački projekt (III.)
  • Za provedenu restauraciju muzejske građe (IV.)
  • Za provedeni istraživački rad koji je rezultirao izložbom (V.A.)
  • Za provedeni istraživački rad koji je rezultirao stručnom publikacijom (V.B.)
  • Za realizirani dokumentacijsko informacijski program (VI.)
  • Za realizirani pedagoško edukacijski program (VII.)
  • Za realizirani marketinško propagandni program (VIII.)
  • Za međumuzejsku suradnju (IX.)

 

3. Nagrada za životno djelo Hrvatskog muzejskog društva dodjeljuje se pojedincima za izuzetan i trajan doprinos muzejskoj struci. Nagrada za životno djelo može se dodijeliti samo jedanput. Nagrade HMD dodjeljuju se državljanima Hrvatske; izuzetno se mogu dodijeliti i  stranim državljanima ako su svojim djelovanjem značajno doprinijeli promicanju muzejske struke u Hrvatskoj.

4. Prijedlog za dodjelu nagrada Hrvatskog muzejskog društva mogu podnijeti građani, udruge građana, gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe.

5. Prijedlog za dodjelu Nagrada Hrvatskog muzejskog društva mora sadržavati:

–  ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv i sjedište pravne osobe

–  naziv nagrade iz članka 1. Pravilnika za koju se predlaže dodjela

–  kategoriju za prijedlog godišnje nagrade

–  detaljno obrazloženje prijedloga i jasno istaknut prijedlog nagrade (opis, cilj projekta,

doprinos muzejskoj struci)

– raspoloživu dokumentaciju.

Uz prijedlog obavezno je ispuniti Prijavni obrazac iz priloga. Prijavni obrazac sastavni je dio obavezne dokumentacije i bez istog prijedlog se ne smatra potpunim.

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.

Pravilnik o nagradama HMD-a preuzmite ovdje.

Prijedlog dodjele nagrade obvezno dostaviti i u digitalnom obliku (word format, na CD-romu).

6. Rok za podnošenje prijedloga je 30 dana od dana objave natječaja.

Rok za podnošenje ovogodišnjih prijedloga ističe 27. ožujka 2020. g. u ponoć.

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

7. Prijedlozi se podnose putem pošte u zatvorenoj omotnici s napomenom: “PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADA HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA  – NE OTVARAJ”
Ocjenjivačkom sudu za dodjelu nagrada HMD
Hrvatsko muzejsko društvo
Rooseveltov trg 5, pp 241     

10000 Zagreb

8. Nagrade se uručuju dobitnicima na prigodnoj svečanosti koju organizira HMD.