Poziv na 1. Skupštinu HMD-a

Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog muzejskog društva, sazivam

1. REDOVNU SKUPŠTINU  HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA

Skupština će se održati u utorak, 20. prosinca 2016. godine u 11:00  sati u Muzeju Mimara, Zagreb, Rooseveltov trg 5. 

  Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s Izborne skupštine, 20.10.2016.
  2. Prijedlog imenovanja tajnice HMD-a
  3. Prijavljeni programi za 2017.g. – informacija
  4. Informacija o programskoj i financijskoj realizaciji programa u 2016.g.
  5. Informacija o novim članovima Društva
  6. Razno

Predsjednica Hrvatskog muzejskog društva mr.sc. vlasta Krklec, muzejska savjetnica