Poziv na IV. Kongres muzealaca Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem

Hrvatsko muzejsko društvo svake treće godine organizira Kongres muzealaca Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem. Koncepcija Kongresa organizira se na teme koje sveobuhvatno predstavljaju muzejsku djelatnost. Cilj je okupiti sve muzejske struke i potaknuti suradnju i timski rad. Teme kongresa obuhvaćaju cjelovitu muzejsku djelatnost. Svrha kongresa sumiranje je i vrednovanje rezultata muzeja kao baštinskih ustanova, s posebnim naglaskom na prioritete u svrhu poboljšanja kvalitete ponude baštine i pozicioniranja muzeja u zajednici te uloge muzeja u održivom razvoju.

Osnovni cilj održavanja Kongresa muzelaca je unapređenje i razvoj muzejske djelatnosti u svim segmentima rada muzeja, sukladno razvoju muzejske djelatnosti u Europi i svijetu.

Četvrti kongres muzelaca Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem održat će se u Vukovaru, u prostorima Gradskog muzeja Vukovar, smještenog u baroknom dvorcu Eltz, od 11. do 14. listopada 2017.  Cilj Kongresa je nastaviti ojačavanje muzejske struke i djelatnosti u Hrvatskoj te razvijanje profesionalne suradnje u široj regiji. Naglasak programa Kongresa je na temi muzejskog fundusa, njegovog stvaranja i strategiji upravljanja muzejskim zbirkama te ostaloj problematici vezanoj uz muzejsku gradu.

Program:

Kongres će se sastojati od plenarnih predavanja, usmenih i posterskih izlaganja te okruglog stola i radionica prema sljedećim tematskim cjelinama:

– muzejske zbirke

– muzejske čuvaonice i pohrana građe

– obrada i zaštita građe

– muzejska dokumentacija

– stalni postavi

– stvaranje muzejskih fundusa (otkupi građe, donacije i dr.)

– digitalizacija muzejske građe

– muzeji bez fundusa

– muzejska publika

– muzejska edukacija

– marketing i odnosi s javnošću

– muzejske izložbe i manifestacije

– međumuzejske suradnje

– upravljanje muzejima i strateški planovi razvoja

– budućnost muzeja.

Organizacijski odbor: Vlasta Krklec, Ruža Marić, Mirela Hutinec, Milvana Arko Pijevac, Pavica Vilać, Nikolina Hrust, Vlatko Čakširan, Mirta Pavić, Davor Fulanović, Dubravka Osrečki Jakelić, Vesna Jurić Bulatović, Sunčica Nagradić Habus.

Prijave za sudjelovanje na IV. Kongresu muzealaca Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem zaprimaju se do 01. srpnja 2017. godine.

Prijave se šalju na adresu: tajnica@hrmud.hr.

Obrazac za prijavu preuzmite ovdje.

Obavijest o izlaganjima preuzmite ovdje.

Obavijest o uplati kotizacija preuzmite ovdje.