POZIV NA IZBORNU SKUPŠTINU HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA 2016.

Na temelju članka 24. i 32. Statuta Hrvatskog muzejskog društva, sazivam

IZBORNU SKUPŠTINU  HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA

 

 

Skupština će biti održana

četvrtak, 20.  listopada 2016. godine

u 11:00  sati u Muzeju Mimara,

Rooseveltov trg 5, Zagreb.

 

 

Za Skupštinu predlažem sljedeći Dnevni red: 1. Prihvaćanje Zapisnika s 9. Skupštine HMD-a od 9. svibnja 2016. 2. Izvještaj o djelovanju HMD-a u mandatnom razdoblju 2012.-2016. 3. Izbor predsjednika/ice i radnih tijela HMD za razdoblje 2016. – 2020.

  • Predlaganje  članova  Izborne komisije

Osnovom pristiglih prijedloga za kandidaturu imenuju se kandidati za upravna tijela HMD-a kako slijedi:

  • Kandidati za predsjednika/icu
  • Kandidati za tajnika/icu
  • Kandidati za Izvršni odbor (6 članova)
  • Kandidati za Etičko povjerenstvo (3 člana)
  • Kandidati za Nadzorni odbor (3 člana)
  • Kandidati za Ocjenjivački sud za Nagrade HMD (5 članova)

Pauza u trajanju od 30 min za prebrojavanje glasova   Objavljivanje liste izabranih kandidata u Tijela HMD-a u mandatnom razdoblju 2016.-2020.         Napomena: 14:00-17:00 sati  Dodjela nagrada HMD-a za 2015.g., atrij Muzeja Mimara   Predsjednica HMD-a:                                                                                                               Milvana Arko-Pijevac, muzejska savjetnica         Poziv na Izbornu Skupštinu HMD-a preuzmite ovdje