Poziv za isticanjem kandidature za izbor u tijela HMD-a

POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA IZBOR U TIJELA

HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA U MANDATNOM RAZDOBLJU 2021.-2024.

 

Redovnim članovima Hrvatskog muzejskog društva

Izvršni odbor Hrvatskog muzejskog društva temeljem Odluke donesene na 9. sjednici, održanoj 17. rujna 2020. i odredbi Statuta HMD-a Čl. 28., objavljuje Poziv za isticanje kandidatura za izbor u tijela Hrvatskog muzejskog društva u mandatnom razdoblju 2021.-2024.

  1. Predsjednik/predsjednica
  2. Izvršni odbor (6 članova)
  3. Nadzorni odbor (3 člana)
  4. Etičko povjerenstvo (3 člana)
  5. Ocjenjivački sud za dodjelu nagrada HMD-a ( 5 članova)

 

Kandidati su obavezni priložiti:

Ad.1. Biografiju i prijedlog programa rada za mandatno razdoblje

Ad.2.,3.,4.,5. Biografiju

 

Prijedloge kandidatura dostaviti u elektroničkom obliku na adresu elektronske pošte tajnice Hrvatskog muzejskog društva: tajnica@hrmud.hr

do 05.10. 2020. godine. u 18:00 sati.

 

Nepotpune kandidature neće se razmatrati.

 

Poziv za isticanje kandidature preuzmite ovdje.