VMK: Poziv na dostavu radova

VIJESTI MUZEALACA I KONZERVATORA

POZIV NA DOSTAVU RADOVA

Hrvatsko muzejsko društvo poziva sve stručne djelatnike muzeja i galerija na suradnju i dostavu svojih tekstova za objavu u stručnom glasilu Vijesti muzealaca i konzervatora.

Vijesti muzealaca i konzervatora kontinuirano izlaze od 1952. godine, te objedinjuju stručne priloge muzealaca i programske aktivnosti Hrvatskog muzejskog društva u tekućoj godini.
Izlaze jednom godišnje, a dostupne su u sjedištu HMD-a.

Rok za dostavu priloga je 1. rujna 2023. na putem elektroničke pošte na mail adresu: vmk@hrmud.hr

Upute za pisanje radove preuzmite ovdje.

Radujemo se suradnji.

 

Uredništvo VMK