Upute za pisanje radova za Zbornik 4. Kongresa muzealaca

Poštovane kolegice i kolege,

Dostavljamo Vam upute za pisanje radova Zbornika 4. Kongresa muzealaca s međunarodnim sudjelovanjem.

Prihvaćeni će biti samo radovi autora koji su izlagali na 4. Kongresu muzealaca u Vukovaru te prethodno dostavili sažetak rada za Knjigu sažetaka.

Krajnji rok za dostavu radova je 31. prosinac 2017. godine. Radovi se dostavljaju u elektroničkom obliku na e-mail adresu: tajnica@hrmud.hr

Upute za pisanje radova preuzmite ovdje.

Vaš HMD